Social publishingEvenredig aan de digitale revolutie is er ook een enorme toename in het aantal beschikbare communicatiekanalen voor het onder de aandacht brengen of verkopen van uw diensten of producten. Een van de hedendaagse mogelijkheden op dat gebied is social publishing. Social publishing is gedefinieerd als het delen van elke vorm van content, nieuw of gerecycled, op de verschillende aanwezige digitale kanalen. Om hier mee te kunnen starten is er een kort en bondig stappenplan samengesteld.

Persona’s – doelgroep segmentatie
Om de juiste content te gaan creëren is het belangrijk om te werken met persona’s en de buyer’s journey. Het uiteindelijke doel is het juiste bericht op het juiste moment bij de prospect te krijgen. Persona’s laten een zo realistisch mogelijk beeld zien van de ideale klant. Let op dat dit nooit een perfecte weergave zal zijn. Het advies is om te starten met 1 tot 3 klantgroepen en hier een profiel van op te stellen. Geef de persona een naam en koppel hier o.a. levensfase, persoonlijke doelen en educatie aan zodat er een duidelijk beeld ontstaat voor wie de content wordt geschreven. Ook voor de verschillende fases in de buyer’s journey is andere content nodig. Door de prospect aan de persona te koppelen en aan zijn positie in de buyer’s journey kan de juiste content worden aangeboden en is de kans op conversie het hoogst.

Content creatie
Houd er rekening mee dat content creatie een arbeidsintensief proces is. Door de koppeling van de persona’s en de fases van de buyer’s journey ontstaat er een duidelijk beeld welke content er ontbreekt voor welke persona of voor welke fase van de buyer’s journey. Voorbeelden van content zijn blogs, whitepapers, webinars, infographics, seminars, checklist, e-books, reference cases en onderzoeksrapporten.  Schroom ook niet om content opnieuw te gebruiken. Het is een gemiste kans om een succesvol bericht niet her te gebruiken. Tenslotte ziet niet iedereen in jouw target groep altijd het bericht. Verander daarom bijvoorbeeld de titel, tone of voice of het tijdsslot.

Selectie kanalen
De selectie van het beste kanaal kan voor elke persona anders zijn. In B2B is momenteel Linkedin het meest voorkomende medium, al is Facebook ook steeds meer in opkomst. Bij Linkedin kan er gedacht worden aan plaatsen van content van een profiel of vanuit het bedrijf, maar ook het delen van content in relevante Linkedin groepen. Dit laatste is zeker aan te raden, omdat het ook een goede opstap is richting social selling!

Plaatsen van de content
Houd met het plaatsen van content vooral rekening met het meegeven van de juiste call to action. Zorg ervoor dat de persoon die klikt ook krijgt wat hij verwacht met een goed ingerichte landingspagina. Probeer met het bericht een zo hoog mogelijke organische verspreiding te bewerkstelligen. Om dit te bereiken dient het netwerk van de medewerker ook ingezet te worden. De eerste optie is het bij de collega’s vragen om elke plaatsing te liken of sharen. De tweede optie is het gebruiken van een programma dat jou in staat stelt om berichten te plaatsen vanuit hun naam. Dit is mogelijk vanuit een marketing automation tool als Hubspot, maar er zijn ook meer standalone oplossingen als Octopost.

Analyseer
Het inzetten van social publishing is een doorlopend proces dat constant dient te worden bijgestuurd aan de hand van analyse van de resultaten. Welke content levert de beste conversie op? Welk tijdstip levert de meeste views op voor mijn blog? Dit zal zorgen voor optimalisatie en interne acceptatie.

Social Publishing is een van de voorwaarden voor een succesvolle verkoop binnendienst. Benieuwd naar de andere voorwaarden? Download dan ons ebook via de button!

[xyz-ihs snippet=”CTAEB6V”]
[xyz-ihs snippet=”CTAMEB6V”]