Deze week heeft Salesmarketeer salestrainingen verzorgd bij SAP Nederland. Een grote naam die bij velen bekend is vanwege haar brede diensten portfolio en innovatieve proposities. SAP biedt klanten in elke bedrijfstak ondersteuning om de digitale transitie aan te gaan. Voor de business developers binnen SAP is het zaak om aansluiting te vinden bij de strategische uitdagingen van de prospect en succesvol te verkopen.

Gedurende de week hebben de business developers bij SAP vijf modules gevolgd. Deze waren onderverdeeld in theoretische sessies waarna dit in de praktijk werd toegepast. Bij de theoretische presentaties haakte ook het marketing team van SAP aan om zo de alignment tussen marketing en inside sales te versterken. Hier kwamen vijf onderwerpen aan bod; ‘Working in the B2B Tech Market’, ‘B2B Business Development’, ‘Digital Sales’, ‘Value driven calling’ en ‘Balance in self management & productivity’’. Hierdoor werd het team zich bewust van het krachtenveld waarin business developers opereren en wat hun toegevoegde waarde is voor de organisatie en de prospect.

Het praktijkgedeelte was erop gericht om de geleerde theorie meteen toe te passen. Met coaching werd er direct bijgestuurd op verbeteringen op persoonlijk vlak. Hier was het business development team bij aanwezig. Onderwerpen die aan bod kwamen waren ‘Value Driven Calling’ en ‘Digital Sales’. Het team leerde om op de juiste manier de omnichannel dialoog aan te gaan met de prospect en structuur te vinden in hun huidige werkzaamheden. Dit alles om continu meerwaarde te bieden. Na het afsluiten van een succesvolle week ontving iedere deelnemer een certificaat voor het volgen van de Salesmarketeer salestraining.

Deze training geeft de business developers een goede basis om zichzelf continu te ontwikkelen en verbeteren.